Cases

Case: Carrièrecentrum

Vraag
Het onderwerp betreft ‘De wereld verandert en jouw werk dus ook’. Het idee wad om voor drietal doelgroepen (medewerkers van de gemeente) drie verschillende scenario’s te ontwikkelen met als thema:

 • Bewustzijn
 • Ontwikkelen
 • Bewegen

We brengen tijdens de productie 7 functies in beeld gebracht die in de tijd veranderen (huidig en toekomstig). Op die manier kunnen de gebruikers de veranderende wereld ervaren. Op die manier ervaren de medewerkers de verandering en komen tot besef dat er genoeg kansen liggen in de toekomstige functies. Het carrièrecentrum dient vervolgens als de volgende stap (de drempel naar verandering). 

Resultaat
7 mooie VR filmpjes die als ‘tour’ zijn weergegeven van 7 functies die door de tijd mee veranderen (door digitalisering bijvoorbeeld). Ontwikkeld in samenwerking met het HR team en de vakinhoudelijke collega’s.

Case: Laaggeletterdheid

Vraag
De herkenbaarheid van laaggeleerdheid vergroten bij de leeftijdsgroep 18-27. Voor zowel werkgevers als docenten bijvoorbeeld. Doel van het project is het ontwikkelen van een film (VR ervaring) aan de hand waarvan docenten en (BPV) begeleiders uit onderwijs, maar ook medewerkers van de gemeente en begeleiders rondom de jeugdhulpverlening een eigen ervaring, beleving en gevoel krijgen bij de betekenis en de impact van laaggeletterdheid op het leven van de betrokkenen zelf.

Resultaat
Drietal trainingen waarbij de kijker door de ogen van een laaggeletterde de wereld beleefd en daarbij moet rekenen of schrijven. Omdat er veel schaamte is bij de laaggeletterden hebben dit ook proberen over te brengen op de kijker. Daarbij hebben we geprobeerd om een empathisch beeld over te brengen. Dit project hebben in samenwerking met CINOP, Nova College en gemeente Haarlem gedaan. 

Case: Hacketon

Vraag
Help ons door middel van nieuwe technologie de Omgevingswet beter/makkelijker uit te voeren

Resultaat
In samenwerking met de afdelingshoofd VTH en een paar inhoudelijke collega’s hebben wij binnen 24 uur een training ontwikkelen ‘Handelen vanuit de geest van de Omgevingswet’. De doelgroep hierbij is de vergunningverlener. 

Case: Virtuele blik op Klimaatverandering

Vraag
De gevolgen van de klimaatproblematiek zijn onvoldoende duidelijk voor het grote publiek. De urgentie om tot gedragsverandering te komen, ontbreekt. In Flevoland doen gemeenten en het waterschap veel moeite om duidelijk te maken dat er een probleem is en dat daar een oplossing voor moet komen. Help ons middels VR op een realistische en vernieuwende manier het bewustzijn bij onze inwoners en leerlingen te vergroten. 

Doelstellingen 

 1. Positie van de bibliotheek versterken door de introductie van een nieuw medium en aanpak. 
 2. Produceren VR film over de lokale situatie rond de gevolgen van klimaatproblematiek. 
 3. Inrichten van een ruimte met VR brillen en een algemeen draaiboek voor het gebruik ervan. 
 4. Generatieoverstijgend de bewustwording vergroten, bij brede publiek urgentie verhogen.

Resultaat
Een prachtige ervaring voor de kijkers (bezoekers Bibliotheken) waarbij de ervaren hoe het is als hun omgeving onder water loopt. Ook brengen we hiermee de urgentie op een realistische manier over. Met de overstromingen in Limburg is dit ineens een heel relevant thema geworden. ‘Ook u kunt een steentje bijdragen aan een gezonde leefomgeving’ is de kern van de boodschap.

Woensdag 8 september was ik getuige van de lancering van een mooie en leerzame vr- beleving over klimaatadaptatie. Deze beleving is tot stand gekomen door een intensieve, creatieve en inspirerende samenwerking tussen leerlingen van RSG Slingerbos Levant Harderwijk, FlevoMeer bibliotheek, gemeente Zeewolde, waterschap Zuiderzeeland, het ontwikkelingsbedrijf WeAreVr en het productiebedrijf UC360. Ondanks de complexheid van onder andere de corona tijd en het subsidieregime, is de vr-beleving (vr-film en verhaal) op tijd gelanceerd, Chapeau. Ik heb genoten van de samenwerking onder andere met de professionals van WeAreVr en UC360.
Albert Burggraaff
Beleidsadviseur waterschap Zuiderzeeland

Case: Toekomstvisie en softskills trainingen

Vraag
Laat onze organisatie kennismaking met VR als mogelijk nieuwe tool om medewerkers te trainen

Resultaat
We hebben viertal trainingen met de organisatie ontwikkeld en een presentatie. 

De presentatie was bedoeld om de toekomstvisie van de gemeente op een moderne manier over te brengen op alle medewerkers. De drie directeuren komen aan het woord. Met pijltjes kan de kijker kiezen naar welke directeur hij/zij wil overschakelen. De vier trainingen zijn:

 • Digivaardigheden (zelfredzaamheid mbt een ICT vraag)
 • De meedenkende ondernemer (participatieve gemeente m.b.t. de samenleving)
 • De inwoner met de brief (dienstverlening)
 • De altijd bereikbare medewerker (beschikbaar zijn voor je collega als dat nodig is)

Vraag een demo aan!

Om een goed beeld en een gevoel te krijgen van de mogelijkheden van Virtual Reality tonen wij u een passende demo voor uw type organisatie of vakgebied en beantwoorden wij al uw vragen. U kunt zelf een demo inplannen via de onderstaande knop.

‘Je weet het pas als je het ziet’ – Johan Cruijff